en festival om musikens kraft att förändra

 


På grund av bristande finansiering är Festivalen Musik & Medmänsklighet 2017 tyvärr inställd.
Den skulle ha ägt rum 15-20 juni. Vi har genomfört festivalen fyra gånger sedan 2013 och så fort en festival är över sätter vi igång och skriver ansökningar för nästa år. Den här gången lyckades vi inte få ihop tillräckligt. Vi är naturligtvis mycket besvikna.
Nu undersöker vi i första hand möjligheterna för en festival i liten skala under hösten 2017. Återkommer!   


Musik & Medmänsklighet Festival 2016

Med tanke på dagens flyktingsituation, är Musik & Medmänsklighet-festivalerna mer aktuella än någonsin. Festivalen 2016 bestod dels av ett antal konserter som bildar en körfestival och ”CONDUCTING 21C – Musical Leadership for a New Century”, EICs internationell kurs för körledare. 2016 års upplaga hade 10 deltagare från nästan lika många länder. Det finns ett stort internationellt intresse för den här världsunika kursen. Vi hade 30 ansökningar från hela världen den här gången. Man kunde stifta bekantskap med kursdeltagarna vid Choir Lab-konserterna 23 och 24 augusti när de testade sina nya kunskaper på publiken tillsammans med Manado University Choir (MSUC) från Indonesien.  MSUC gjorde konsert tillsammans med sin ledare, André de Quadros och Lilla Akademiens gymnasie- och kammarkör under ledning av Eva Ekdahl och Mark Tatlow på söndagen den 21 augusti. Körerna sjöng tillsammans och var för sig. André gjorde en workshop på Lilla Akademien också.

 

Det startade fredagen den 19 augusti med en föreläsningsworkshop med festivalens konstnärlige ledare, André de Quadros. ”Empowering Song – musik bygger människovärde”. Kl. 14.00-16.00 på Skeppsholmens folkhögskola berättade han om sitt unika arbetssätt Empowering Song, och sitt uppmärksammade och framgångsrika arbete med att sjunga, skriva poesi och spela teater med interner på amerikanska fängelser.

 

André de Quadros är musikprofessor vid Boston University, kördirigent och människorättsaktivist och han reser över hela världen och arbetar med den här typen av frågor. Vi bjöd in Fangekoret, fängelsekören från Köpenhamn som finns både innanför och utanför murarna. Fangekoret gjorde intryck med sitt rättframma sätt att sjunga, både på publiken i Eric Ericsonhallen och på deltagarna på vår internationella körledarkurs. Körmedlemmarna skriver mycket själva, både texten och musiken. Texterna handlar uteslutande om livet som kriminell och vägen ur det. Den sceniska vokalensemblen Voces Nordicae vi ett särskilt förhållande till, de var med redan den första M&M 2013 tillsammans med sin ledare Lone Larsen som också återkom som ledare på kursen. Ensemblen under sitt nya namn ”VoNo” gjorde en konsertförestållning baserad på FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. VoNo gör alltid ett särskilt starkt intryck våra utländska kursdeltagare med sitt kollektiva arbetssätt och sin speciella form av sceniska föreställningar. Workshops med både Fangekoret och VoNo var en viktig del i kursen. Katarina och Svante Henrysons duo VOICE & CELLO delade konsert med den nystartad vokalensemblen Roliga Sångförsöket  som är en korsning mellan en vokalgrupp och en kör.

 

Arrangör: Eric Ericson International Choral Centre


Den 19-24 augusti 2015 hölls Musik & Medmänsklighet – en festival på Skeppsholmen i Stockholm. Den tredje upplagan och som vanligt med Eric Ericson International Choral Centre som arrangör.

M&M 2015 bestod av en körfestival, ett symposium och en internationell körledarkurs.

En internationell kurs för körledare, CONDUCTING 21C ingår som en del i Musik & Medmänsklighet.


Common Ground Voices – an international choir


Common Ground Voices is an international project choir initiated by the Eric Ericson International Choral Centre, consisting of equal groups of Arabs, Israelis, and Swedes, under the artistic direction of Professor Dr André de Quadros.

The choir is part of EIC’s continuing Music & Humanity project. Common Ground Voices aims to generate a meaningful collaboration through music, to explore and create music of shared human values and aspirations, to contribute to community music as an exercise of non-violence, and to utilize music as a springboard for meaningful discussion about social and political change.

The choir will give its first performance at the Eric Ericson International Choral Centre in the presence of the King and Queen of Sweden and an invited audience, on 9 February.

Facebook


Följ oss på Facebook!
Musik & Medmänsklighet
Eric Ericson International Choral Centre (EIC)


Att sjunga eller spela tillsammans engagerar på djupet, frigör vår inneboende kreativitet och skapar meningsfulla sociala sammanhang.

Eric Ericson International Choral Centre vill uppmärksamma hur musiken kan användas för att hjälpa utsatta grupper i samhället men också hur framförandet av musiken påverkas av ett medmänskligt förhållningssätt.

X