Arturo tror på körsång mot våld i Mexiko

Arturo Quezadas Luna

– När föräldrar ser sina barn uppträda och ser deras positiva förändring, då påverkar det även dem, säger Arturo Quezadas Luna, körledare från Mexiko. (Foto: Roland Cox)

Arturo Quezadas Luna tror på körmusiken som en kraft mot våldet i hemlandet Mexiko.

– Musik kan minska våldet inom familjen och i förlängningen på gatorna, säger musikern, dirigenten och kulturtjänstemannen som gick körledarkursen på Skeppsholmen.

Han arbetar till vardags vid ett statligt kulturinstitut och har tidigare bland annat drivit ett projekt för orkestrar.

– Orkestrar är den stora traditionen i Mexiko, band som spelar polka, mazurka, salsa, ouvertyrer av Rossini, allt möjligt. De spelar mycket vid karnevalen och olika högtidsdagar runt året, berättar han.

 

Flöjt och orkester

Arturo Quesadas Luna är urspungligen flöjtist och orkesterdirigent. I det statliga bandprojektet organiserade han stöd för tillväxten av musikanter och grupper, som en social insats. Den organiserade brottsligheten kring droger är ett stort problem för befolkningen, med uppgörelser mellan rivaliserande ligor, korruption och annan brottslighet.

– Vi skapade ett program i de farligaste städerna i landet, där det pågår knarkkrig. Drogkartellerna är en hård och komplicerad verklighet. Men musik kan förvandla människors verklighet.

– Det var framgångsrikt, en del av dem som kom med i projektet ändrade sina liv, ändrade tankar och idéer om sig själva. De lärde sig kommunicera bättre, fick nya övertygelser.

 

Kör i hela landet

Nu jobbar han för att få igång ett landsomfattande körprojekt.

– Våldet finns både på gatan och i familjerna. Jag tror att musiken kan minska våldet i familjen och i förlängningen ute på gatorna. När föräldrar ser sina barn uppträda och ser deras positiva förändring, då påverkar det även dem.

– Min inriktning är kombinationen socialt arbete och musik. Vi vill skapa ett stort nät av lärare som leder kör, vi ska ge samma kurser och fortbilda lärare i hela landet.

Arturo Quezadas Luna koordinerar det programmet och får stöd från André de Quadros och Bostons universitet för att bygga upp verksamheten. Musikprofessorn från USA har varit i Mexiko och lett kurser i kördirigering. Det var tack vare den kopplingen som Arturo hittade till körledarkursen Conducting 21C i Sverige.

 

Ingen musik i skolan

Körsång är inte så stort i Mexiko. Det hänger delvis ihop med att körsång inte är lika starkt inom den katolska kyrkan som inom protestantismen, menar Arturo. Musikundervisningen i skolorna är också eftersatt, och därför vore en starkare sångarrörelse livgivande.

– Det finns egentligen ingen musikundervisning i den allmänna skolan. Vi vill skapa en plan för körutveckling, för utbildningsdepartementet i Mexiko. Kör är en billig form av musicerande eftersom rösten är instrumentet, säger Arturo Quezadas Luna.

arturoquezadasluna2

Arturo leder andningsövning i körledarkursen. (Foto: Roland Cox)

 

Tagged with:
Posted in 2013
Artiklar