Leder arabiska röster i Galiléen

 

Rahib Haddad

– När människor sjunger tillsammans så bygger de ett litet ”samhälle” för att kunna samarbeta, säger Rahib Haddad, körledare och kristen palestinier från norra Israel. (Foto: Roland Cox)

Rahib Haddad driver körverksamhet tvärs över de infekterade konflikterna i Mellanöstern.

– Jag ser mig själv som en bro mellan araber och judar, mellan palestinier och israeler, säger körledaren från Galiléen i Israel.

Hans körer mixar Bach med arabisk kultur och för samman vuxna, barn och ungdomar från olika grupper för att sjunga – och fira Pizzadagen.

Som barn hörde han engelska fotbollsfans sjunga tillsammans. Den kraft som uppstod gjorde starkt intryck.

– Ett samhälle där människor kan sjunga samma sånger blir bättre på samarbete. Med gemensamma sånger blir människor mer nära varandra, säger Rahib Haddad som gästade Sverige med sin vuxenkör Al Baath.

Han presenterade sig vid symposiet på Skeppsholmen som kommen från ”det galna Mellanöstern” och syftade på alla konflikter där. Det är inte bara konflikt mellan palestinier och judar, det finns många etniska grupper. Den lilla hemstaden Shafa-Amer i norra Israel domineras av sunnimuslimer, men här finns också stora minoriteter kristna och druser (som tillhör en variant av islam).

 

Kulturcentrum

Rahib Haddad leder ett kulturcentrum, Sawa, som finansieras till en mindre del av offentliga bidrag, till största del av ett nunnekloster och med stöd av entréintäkter, kursavgifter med mera. Sawa betyder ”tillsammans”. Där finns tre körer i olika åldrar – barn, ungdomar och vuxna.

Kärnan i körverksamheten är arabisk och kristen, men det finns en strävan till förening via sången. Varje vecka kör en buss runt mellan olika bostadsområden och samlar ihop barnen som sjunger i en av körerna, och ibland är det en judisk kollega som arbetar med en av körerna. Man sjunger både arabisk och hebreisk musik. Vuxenkören Al Baath har kristna palestinier som medlemmar men har också haft muslimska sångare med.

Palestinierna i Israel kan inte fira Israels självständighetsdag, och det finns andra högtidsdagar som är etniskt eller religiöst avgränsande. Därför har kulturcentret hittat på egna högtider som kan fungera över alla gränser.

– Vi ordnar bland annat en särskild fest för pizza och en annan som hyllar träden. Vi firar också Glassdagen, berättade Rahib Haddad under symposiet och drog ner skratt och en varm applåd i Eric Ericson-hallen.

 

Står nära varandra

– Vi vill stärka den arabisk-palestinska identiteten genom musiken och samtidigt ge människor tillfälle att lyssna på andras musik. Då lär vi oss samtidigt att lyssna på varandra.

– Jag är bara en liten människa i alla de här relationerna och konflikterna, men jag tror på mänskligheten och på ickevåldslösningar. När du sjunger så är du i din kropp, då är du lik alla andra. Att sjunga tillsammans innebär att stå nära varandra, att lyssna på varandra och känna att man är en enda grupp.

– När människor sjunger tillsammans måste de ha gemensamma regler. De bygger ett litet ”samhälle” för att kunna samarbeta. Då måste de ta fram det gemensamma och bortse från skillnader för att nå goda resultat. Då uppstår det möjligheter att lära känna varandra på riktigt, inte via de föreställningar om varandra som politiska ledare vill att vi ska ha.

– Rädsla och misstänksamhet föder våld, tillit och förtroende föder fred.

 

Al Baath och Rahib Haddad

– Al Baath såg inte ut här förr. De hade samma uttryck men det är nytt att de rör sig och dansar, berättar Rahib Haddad som leder tre körer i sitt kulturcentrum i Galiléen.

Kvinnornas tur

– Musik öppnar sinnena. Genom musiken kan vi åstadkomma samarbete mellan människor från grupper som är i konflikt. Musik kanske inte kan skapa fred i området, men musik kan hjälpa till att bygga ett mer begripligt samhälle, ett mer mänskligt sätt att leva, säger Rahib Haddad.

Han sätter också hopp till barnkören, som till största del består av flickor. De kan genom musiken växa upp till positiva ledare, hoppas han.

– Männen har försökt skipa fred i Mellanöstern men misslyckats. Det kanske är dags att låta kvinnorna försöka.

 

Musikaliska gränsbrott

Al Baath lät klockrent orientalisk när de gjorde entré under en av konserterna, hummande på en bordunton och med en solist som la slingrande melismer ovanpå. Kören var klädd i svart, med medelhavsturkos detaljer i sjalar och slipsar. Bysantinsk sång, melodiösa folkmelodier, recitativ av poeten Khalil Gibrans ord på klingande arabiska…

Även i repertoar och gestaltning försöker Rahib Haddad och hans körer att bryta normer och skapa nya öppningar. Al Baath och den indonesiska kören MSUC kommer från två länder som inte har diplomatiska förbindelser, men körerna har upprättat musikaliska förbindelser. Rahib berättar hur MSUC-learen André de Quadros har lockat hans kör att bli mer fri i formerna.

Under konserterna som Al Baath gav i Stockholm kunde man avnjuta hur de tog några danssteg, grupperade sig på olika sätt eller vandrade omkring i ett cocktailmingel på scenen.

– Jag började i en mer strikt form, men de senaste tre åren har jag blivit inspirerad. Al Baath såg inte ut så förr. De hade samma uttryck men det är nytt att de rör sig och dansar.

 

Bryta väggen

– Jag tror att det är viktigt att bryta mot normerna idag, att ibland bryta igenom ”den fjärde väggen” mot publiken, låta publiken bli mer en del av musiken. Inte minst kan det vara ett sätt att locka yngre människor att ägna sig åt körmusik, tror Rahib Haddad.

Det excellenta, den goda precisionen, får inte försummas ändå, menar han. Man får inte tänka att ”de dansar, så de behöver inte sjunga så bra”.

– Det här är faktiskt svårare. Du lär kören allt om ett stycke, instuderar det. Sen lägger du dessutom till rörelser och annat. De får mer att göra, och det är svårare.

 

Sprida kör

Rahib Haddad tycks ha ytterligare en mission, nämligen att sprida körsjungandet i arabvärlden. Flerstämmig vokalmusik är inte så vanligt. Körerna i Sawa-centret har vissa problem med repertoaren.

– Det är ett mål i mitt liv att underlätta det här, att försöka hjälpa till genom att ordna kurser och workshops, bland annat, säger körledaren från Galiléen.

Han har bland annat sett till att arabisktalande publik fått tillgång till Bach-koraler på ett nytt sätt. Han har låtit sätta ny arabisk text till musiken, bland annat av hans hustru Affaff Haddad som även sjunger i kören.

Vid en av konserterna under Musik & Medmänsklighet sjöng hans kör Al Baath tillsammans med den indonesiska vänkören, med och utan text och på olika språk.

– Att sjunga Bach på arabiska är att bryta mot det strikta, mot normen. Jag hävdar rätten att göra Bach på vårt eget sätt. Det är fortfarande Bach!

 

Hemsida för Rahib Haddad och Al Baath

 

Tagged with:
Posted in 2013
Artiklar