manadurebeckahemmet

‹ Return to Körkonsert rakt i hjärtat

André de Quadro (tv) leder sin kör avspänt, ibland med några danssteg. (Foto: Roland Cox)

Artiklar