Körledarkursen Conducting21C

För körledare som vill hjälpa

Att sjunga tillsammans engagerar på djupet, frigör vår inneboende kreativitet och skapar meningsfulla sociala sammanhang.
De här är grundläggande mänskliga behov. Rätt använd kan musiken bli en väg ur hopplöshet och ensamhet, segregation och utanförskap.

Det handlar om att få bli tagen i anspråk som människa, om självkänslan som kommer ur att man betyder något för andra människor. I strävan mot höga musikaliska mål, gör alla i kören sitt yttersta. Då kommer man varandra nära. Då tas man i anspråk fullt ut. Man blir en del av en kreativ och meningsfull gemenskap.

logo_cond2_234x160

Conducting 21C – Musical Leadership for a New Century

C21c är en internationell fortbildningskurs för körledare, den första i sitt slag. Den är på hög musikalisk nivå och ska samtidigt ge deltagarna verktyg för att arbeta i ett socialt sammanhang. Improvisation och experimenterande är viktiga moment i kursplanen. Kursledare är André de Quadros och Lone Larsen tillsammans med forumpedagogen Agneta Josephson.
Manado State University Choir, Indonesien och svenska vokalensemblen Voces Nordicae fungerar som övningskörer. Kursdeltagarna medverkar i körfestivalens två sista konserter.

Det här ska bli en årligen återkommande sommarkurs i Stockholm och på sikt kommer vi att bygga upp ett stort internationellt nätverk av socialt ansvarstagande körledare. Detta första år välkomnar vi 12 kursdeltagare från 11 länder.

Conducting 21 C arrangeras i samarbete med den internationella körfederationen, IFCM, YALE university och den amerikanska körledarfederationen, ACDA

Till conducting21c.com >>

Tagged with:
Posted in 2013
Artiklar