Sången gynnar samarbetshormonerna

Sång utlöser goda hormoner i kroppen, hormoner som läker och lugnar och som gör oss bättre på att samarbeta. Och bäst av allt – det går att öka musikaliteten med träning.

Detta säger forskningen, berättade Töres Theorell vid körsymposiet på Skeppsholmen. Han stod för den mer vetenskapliga delen av sjungandet.

Töres Theorell, stressforskare med musikstuk. (Foto: Roland Cox)

– Musiken tar en genväg till den känslomässiga delen av hjärnan, berättade Töres Theorell, stressforskare med musikinriktning. (Foto: Roland Cox)

Töres Theorell är pensionerad men ännu aktiv professor med bakgrund i Stressforskningsinstitutet. Han ägnar sig bland annat mycket åt sambandet mellan musik och hälsa. Dessutom spelar han fiol och har sjungit i kör i många år.

Från estraden berättade han att den som lyssnar på eller utövar musik använder andra delar av hjärnan än när det medvetna tänkandet är inkopplat.

– Musiken tar en genväg till den känslomässiga delen av hjärnan. Det är en snabbare väg än till den kognitiva delen. Vi blir överraskade av det här, och själva överraskningen har visat sig påverka de delar av hjärnan som rymmer vårt överjag, sa han.

 

Musik ger gåshud

Stora delar av kroppen påverkas också av musiken. Alla har väl fått knottriga armar av häftig musik, påminde Töres Theorell och berättade att vetenskapliga studier visar att sådana upplevelser kan sänka hudens temperatur med upp till en grad.

– Det är därför vi får gåshud, avslöjade forskaren.

Musikaliska händelser utlöser flera ”goda hormoner” i blodet, bland annat oxytocin som kan dämpa oro och smärta. Hormonet kan också ha effekten att det ökar sammanhållningen i en grupp.

 

Mer empati hos ledare

Forskning har kunnat visa att ledarskap kan påverkas av estetiska upplevelser. Töres Theorell berättade om en studie:

Två grupper chefer slumpvaldes till två olika chefsutbildningar som varade i nio månader. I den ena fick deltagarna lyssna till dikter som handlade om etiskt laddade situationer, om grymheter och hemskheter. Dikterna varvades med musik som kunde både förstärka känslorna eller skapa trygghet.

Den andra gruppen fick bra föreläsningar om gott ledarskap, och gruppdiskussioner.

Det visade sig att den ”estetiska” gruppen senare hade lättare att prata om och diskutera känslomässiga saker, de blev mer empatiska. Även personalen under de cheferna påverkades, mer positivt än de som hörde till den andra gruppen.

 

Känslor mot missbruk

– Att kunna tolka andras känslor och hantera sina egna är väldigt viktigt i livet, viktigare än man vanligen tänker på. Den som har svårt att hantera känslor utvecklar lättare missbruk, högt blodtryck och depressioner.

– Forskning på Karolinska institutet pekar på att den som tränas musikaliskt blir bättre på att hantera känslor. Man kan alltså träna upp den förmågan, ett mycket viktigt budskap inte minst till alla världens skolor, sa Töres Theorell.

 

Tvillingar

Medicinaren Töres Theorell är numera professor emeritus och jobbar vidare med sambanden mellan hälsa och musik. Just nu deltar han som forskare i ett stort projekt som bygger på material från en studie av 8.000 tvillingar. Man undersöker människors utveckling av musikalitet och hur det kan påverka hälsan.

Han har kanske främst ägnat sig åt sambanden i arbetslivet, vad som orsakar och mildrar stress bland annat. Men musiken har varit viktigt både privat och på jobbet. För några år sedan skrev han en bok som på ett populärt sammanfattade rön om musik och hälsa, ”Noter om musik och hälsa” (Karolinska institutet).

 

Tagged with:
Posted in 2013
Artiklar