Sångerna får gestalt och innehåll

Mariette Wilson från Frankrike repeterar sin version av den pacifistiska hymnen "Til ungdommen". (Foto: Roland Cox)

Mariette Wilson från Frankrike repeterar sin version av den pacifistiska hymnen ”Til ungdommen”. (Foto: Roland Cox)

Svarta prickar på ett papper. Hur ska det bli musik som går in i publiken? Som kan locka, bjuda in, underhålla, roa – eller väcka?

Under fem dagar fick tolv utvalda körledare från hela världen spetsutbildning av tre lärare – och av varandra.

Mexico, Sydafrika, Israel, Storbritannien, Kanada, Israel, Tyskland, Indonesien, Sverige, USA och Turkiet.

Men just idag är det Frankrikes tur. Mariette Wilson ska ge form åt den norska hymnen ”Til ungdommen” som ska komma att bli något av signaturmelodi för hela Musik & Mänsklighet.

 

Mellan krigen

Texten skrevs av Nordahl Grieg på 30-talet, mellan världskrigen. Grieg var journalist och poet, men också flygare under andra världskriget. Han stupade i Tyskland 1943. Texten tonsattes på 50-talet av den danske kompositören Otto Mortensen.

Nu ska den gestaltas.

Nu ska den gestaltas.

Det har varit vanligt att läsa dikten under humanistiska konfirmationer i Norge, den tonsatta texten hör till de norska och danska stamsångerna och många har spelat in versioner av den, bland andra den danske rockmusikern Kim Larsen. Det går att hitta ett tiotal varianter på Spotify.

Texten är ett starkt poetiskt ställningstagande mot kriget som lösning på konflikter. Sången fick ny aktualitet när den sjöngs under sorgearbetet efter Anders Behring Breiviks massaker på Utöja sommaren 2011. Den sjöngs i domkyrkan under minnesgudstjänsten den 24 juli det året.

 

Quadros 

Körledarkursens ledare André de Quadros befann sig i Norge vid tiden för attentatet. Han såg hur nationen sökte tröst i musiken och tog upp ett körarrangemang av stycket, av den norske tonsättaren Henning Sommerro. Det är det som Mariette Wilson nu får mejsla ut i körgruppen inför den redovisande konserten på Skeppsholmen.

I körlaboratoriet får kören MSUC vara försökskaninerna. Stycket börjar med en surrande bordunton i herrstämmorna. Mariette föreslår en tolkning där den där klangbottnen utgör krigets muller. Hon vill att även blickarna ska vara avhumaniserade, som hos robotar. Männen får ställa sig i en rad, som soldater.

Så kommer melodin och texten, först sjungen av kvinnorna. De får representera hoppet, de ska förmå männen att sluta kriga.

 

Agneta Josephson, dramapedagog som gav återkoppling om själva gestaltningen.

Agneta Josephson, dramapedagog som gav återkoppling om själva gestaltningen.

Krigets ljud

Så kommer ett envist ostinato, det är en textrad från männen. Orden får då och då marschera in i musiken, hotfullt, suggestivt. Och så ljudet av en utandning som ett diskret cymbalslag, rytmiskt. Mariette fortsätter att forma en enkel koreografi där kvinnorna vänder sig till männen, vädjande. ”Til ungdommen” får mer och mer gestalt inför konserten.

– I love you guys, säger hon när hennes pass är avslutat.

Alla kursdeltagarna och körsångarna får skriva kommentarer och frågor på lappar som hamnar i en skål. Senare ska dirigenteleven i lugn och ro ta del av återkopplingen. Men först får hon synpunkter på stående fot från dramapedagogen Agneta Josephson, som har förslag och kommentarer främst om kropp, rörelse, blick och helhetsuttrycket.

 

”Berättelsen”

André de Quadros ger sina reaktioner. Han tycker att Mariette Wilson har lyckats understryka något nytt i musiken, något utöver text och toner. Något bestämt, krävande, aggressivt.

– Musik har alltid en berättelse i sig, och ni hittade den. Det är något djupare än ”en story”. Du skapade snabbt en ram att gå in i . Det blev väldigt starkt, tycker han.

Ett par dagar senare hålls ”körlab” i Eric Ericsonhallen. Inför publik får den ena dirigentstudenten efter den andra redovisa sin uppgift. Det blir Mariette Wilsons tur. Sångarna står still, rör sig mot varandra, mot publiken och gestaltar innehållet fram till slutfrasen där de håller ett imaginärt barn i sin armar. Sången mynnar ut i en pacifistisk utfästelse:

 

Detta är löftet vårt från syster till broder
Låt oss bli goda mot Jorden, vår moder
Låt oss ta vara på kärleken, skönheten, värmen
Så som man bär ett barn varsamt på armen

 

Tagged with:
Posted in 2013
Artiklar