Symposium

Att få uttrycka sig med musik är en mänsklig rättighet.

Med Musik & Medmänsklighet vill EIC och Carpe Vitam uppmärksamma musikens betydelse och potential för social förändring.

Att sjunga eller spela tillsammans engagerar på djupet, frigör vår inneboende kreativitet och skapar meningsfulla sociala sammanhang. När vi sjunger tillsammans inser vi hur lika vi människor är och får därför större tolerans och förståelse för varandras olikheter, oavsett det gäller kön, religion, etnicitet eller funktionshinder.

Rätt använd kan musiken bli en väg ur hopplöshet och ensamhet, segregation och utanförskap. Det är möjligt att med musiken som hjälp bygga broar och lägga grunden för en konstruktiv dialog som gynnar social utveckling.

Musik & Medmänsklighets symposium är ett forum för att diskutera och sprida intresset för de här frågorna. Det blir två dagar med presentationer, samtal och interaktivitet. På grund av våra många internationella gäster, kommer det att hållas på engelska.

Båda dagarna inleds med Open Singing; kör-allsång med körledarna André de Quadros och Monica Åslund som lär ut musik från när och fjärran.

tickets

Det är fri entré till symposiet och det går att köpa kaffe (kontant) på plats.

Biljetter till konserterna köper du här >>

På fredagen blir det presentationer och samtal kring framgångsrika musik- och integrationsprojekt medan lördagen ägnas vårt sociala ansvar med fokus på globala frågor då vi tittar närmare på hur musiken skulle kunna få en större roll på det här området. Symposiet hålls på engelska. Moderator Rebecca Oliver. Smärre uppdateringar av programmet kan inträffa.

Läs hela programmet >>